Leasing niskich rat i przedterminowy zwrot przedmiotu leasingu

Charakterystyka leasingu niskich rat

Leasing niskich rat to oferta finansowania samochodu dla firm, która charakteryzuje się:

  • niską miesięczną ratą – rata leasingowa jest niższa niż w leasingu standardowym, ponieważ nie obejmuje całej wartości samochodu, ale tylko jego spodziewanej utraty wartości w okresie leasingu. Rata leasingowa może być też obniżona dzięki wpłacie własnej, która wynosi od 0% do 40% wartości samochodu
  • elastycznym okresem umowy na leasing samochodowy – umowa leasingowa może być zawarta na okres od 24 do 48 miesięcy, w zależności od potrzeb i preferencji firmy klienta
  • trzema opcjami zakończenia umowy – po zakończeniu umowy leasingowej firma klienta może wybrać jedną z trzech opcji: wymianę samochodu na nowy model, zwrot samochodu do firmy leasingowej lub wykup samochodu za ustaloną kwotę
  • dodatkowymi usługami – rata leasingowa może zawierać nie tylko finansowanie samochodu, ale też inne usługi, takie jak ubezpieczenie komunikacyjne i assistance, serwis i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, opłaty drogowe i rejestracyjne czy opony zimowe

Leasing niskich rat to rozwiązanie dla firm, które chcą cieszyć się komfortem i bezpieczeństwem użytkowania nowego samochodu bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów i zobowiązań.

Czy można zwrócić samochód przed końcem umowy leasingowej?

Zwrot samochodu przed końcem umowy leasingowej jest możliwy, ale zwykle wiąże się z dodatkowymi kosztami i formalnościami. Oto niektóre z opcji, które firma klienta może rozważyć w takiej sytuacji:

przerwanie leasingu – jest to rozwiązanie umowy leasingowej przed upływem jej okresu. Firma klienta musi wtedy zwrócić samochód do firmy leasingowej i zapłacić wszystkie niezapłacone raty oraz karę umowną za wcześniejsze zakończenie umowy. Kwota kary zależy od indywidualnych warunków umowy i może być bardzo wysoka. Firma klienta może też stracić wpłaconą wcześniej opłatę wstępną lub kaucję
cesja leasingu – jest to przeniesienie praw i obowiązków z umowy leasingowej na innego podmiot. Firma klienta musi znaleźć osobę lub firmę, która będzie chciała przejąć leasing samochodu na dotychczasowych warunkach. Firma klienta musi też uzyskać zgodę firmy leasingowej na cesję i zapłacić ewentualną opłatę manipulacyjną. Cesja leasingu pozwala firmie klienta uniknąć kary za przerwanie leasingu, ale wymaga znalezienia nowego leasingobiorcy
przedterminowy wykup – jest to zakup samochodu od firmy leasingowej przed upływem umowy leasingowej. Firma klienta musi wtedy zapłacić kwotę wykupu, która jest ustalona w umowie lub obliczana według określonej formuły. Kwota wykupu może być niższa niż suma pozostałych rat, ale może też być wyższa niż wartość rynkowa samochodu. Przedterminowy wykup pozwala firmie klienta stać się właścicielem samochodu i sprzedać go lub wymienić na inny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 + eighteen =