Ryzyka i pułapki w leasingu maszyn i urządzeń: Jak ich unikać?

W obecnym dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, przedsiębiorstwa stale szukają elastycznych i efektywnych sposobów na rozwój swojej działalności, nie tracąc przy tym kontroli nad finansami. Jednym z popularnych rozwiązań, pozwalającym na osiągnięcie tych celów, jest leasing maszyn i urządzeń. Leasing urządzeń i maszyn, oferując dostęp do nowoczesnego sprzętu bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów początkowych, stał się atrakcyjną opcją dla wielu firm, niezależnie od ich wielkości i branży.

Jednak, jak w każdej decyzji biznesowej, istnieją pewne ryzyka i pułapki, które mogą sprawić, że korzyści z leasingu będą mniej odczuwalne, a nawet mogą przekształcić się w poważne problemy finansowe. W tym artykule skupimy się na identyfikacji tych potencjalnych zagrożeń oraz przedstawimy sposoby, w jaki przedsiębiorstwa mogą je unikać. Rozważymy kwestie związane z niejasnymi kosztami, długoterminowymi zobowiązaniami, ryzykiem technologicznym, a także problemami z ubezpieczeniami i konserwacją, aby zapewnić pełniejszy obraz możliwości i wyzwań, jakie niesie ze sobą leasing maszyn i urządzeń.

Podstawy leasingu maszyn i urządzeń

Definicja leasingu i jego rodzaje

Leasing to umowa, w ramach której leasingodawca (zazwyczaj firma finansowa) udostępnia przedsiębiorstwu (leasingobiorcy) maszyny, urządzenia lub inne środki trwałe do użytku na określony czas, w zamian za regularne opłaty. Ta forma finansowania może przybierać różne formy, z których dwie główne to leasing operacyjny i finansowy.

Leasing operacyjny jest krótko- lub średnioterminową umową, w której leasingodawca pozostaje właścicielem assetu i jest odpowiedzialny za jego konserwację. Po zakończeniu umowy, przedsiębiorstwo ma możliwość zwrotu urządzenia, wymiany na nowsze lub przedłużenia leasingu.

Leasing finansowy, z kolei, jest długoterminową umową, po zakończeniu której przedsiębiorstwo ma możliwość wykupienia leasingowanego sprzętu za symboliczną kwotę. Tutaj obowiązki konserwacji i ubezpieczenia zazwyczaj spoczywają na leasingobiorcy.

Przegląd korzyści leasingu dla przedsiębiorstw

Leasing maszyn i urządzeń oferuje przedsiębiorstwom szereg korzyści:

Zmniejszenie potrzeby kapitału początkowego: Leasing umożliwia dostęp do nowoczesnych maszyn i urządzeń bez konieczności ich pełnego zakupu, co jest szczególnie korzystne dla firm, które chcą zachować płynność finansową.

Elastyczność i dostosowanie do potrzeb: Przedsiębiorstwa mogą wybrać urządzenia, które najlepiej spełniają ich bieżące potrzeby, a także dostosować długość umowy leasingowej do swojego planu rozwoju.

Zarządzanie ryzykiem technologicznym: Dzięki leasingowi operacyjnemu firmy mogą unikać ryzyka związanego z przestarzałymi technologiami, ponieważ umożliwia on regularne aktualizacje sprzętu.

Korzyści podatkowe: W niektórych jurysdykcjach opłaty leasingowe mogą być uznane za koszty operacyjne, co może obniżać podstawę opodatkowania firmy.

Łatwość w planowaniu budżetu: Regularne opłaty leasingowe ułatwiają planowanie finansowe, ponieważ są przewidywalnym kosztem.

Leasing stanowi zatem elastyczne i często kosztowo efektywne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które potrzebują nowoczesnego sprzętu do rozwijania swojej działalności, ale chcą unikać wysokich wydatków kapitałowych czy ryzyka związanego z szybkimi zmianami technologicznymi.

Ryzyka i pułapki w leasingu

Niejasne lub ukryte koszty: jak je rozpoznawać

Jednym z kluczowych wyzwań przy zawieraniu umów leasingowych są niejasne lub ukryte koszty, które mogą znacząco wpłynąć na całkowitą cenę leasingu. Te koszty mogą obejmować opłaty za dostarczenie urządzenia, jego instalację, serwis, a nawet karne za przedwczesne zakończenie umowy. Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, przedsiębiorstwa powinny dokładnie przestudiować wszystkie klauzule umowy leasingowej, zwracając uwagę na wszelkie dodatkowe opłaty. Ważne jest, aby pytać leasingodawcę o wszystkie potencjalne dodatkowe koszty i w razie potrzeby poprosić o ich wyjaśnienie.

Długoterminowe zobowiązania i ich wpływ na płynność finansową firmy

Leasing finansowy często wiąże się z długoterminowymi zobowiązaniami, które mogą trwać kilka lat. Takie zobowiązania mogą wpłynąć na płynność finansową firmy, ograniczając jej zdolność do reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Przedsiębiorstwa powinny zatem dokładnie analizować swoje przyszłe potrzeby i możliwości finansowe, zanim zdecydują się na długoterminowy leasing. Ważne jest, aby rozważyć różne scenariusze biznesowe i upewnić się, że firma będzie w stanie podołać regularnym opłatom leasingowym.

Ryzyko technologiczne: przestarzałe urządzenia i maszyny

W szybko rozwijającym się świecie technologii, urządzenia leasingowane mogą szybko stać się przestarzałe. To ryzyko jest szczególnie istotne w branżach, w których postęp technologiczny jest szczególnie dynamiczny. Aby uniknąć tego problemu, firmy mogą rozważyć krótsze umowy leasingowe lub umowy operacyjne, które często oferują większą elastyczność w zakresie wymiany urządzeń na nowsze modele.

Problemy związane z ubezpieczeniem i konserwacją leased equipment

Kwestie związane z ubezpieczeniem i konserwacją leased equipment mogą również stanowić wyzwanie. W przypadku leasingu operacyjnego, leasingodawca często zajmuje się ubezpieczeniem i konserwacją, ale w leasingu finansowym te obowiązki zwykle spadają na leasingobiorcę. Firmy muszą zatem dokładnie zrozumieć swoje obowiązki w zakresie utrzymania sprzętu w dobrym stanie i odpowiednio zabezpieczyć się ubezpieczeniem. Należy również zwrócić uwagę na warunki umowy dotyczące stanu urządzenia przy jego zwrocie, aby uniknąć dodatkowych opłat.

Rozpoznając i odpowiednio zarządzając tymi ryzykami, firmy mogą skutecznie wykorzystać leasing jako narzędzie do rozwoju swojej działalności, jednocześnie minimalizując potencjalne pułapki.

Jak unikać pułapek w leasingu

Dokładna analiza umowy leasingowej: na co zwracać uwagę

Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i dodatkowych kosztów, kluczowa jest dokładna analiza umowy leasingowej przed jej podpisaniem. Należy zwrócić uwagę na:

 • Szczegółowe warunki finansowe: Upewnij się, że rozumiesz wszystkie opłaty, w tym miesięczne raty, opłaty za instalację, serwis i ewentualne kary za wcześniejsze zakończenie umowy.
 • Warunki związane z konserwacją i ubezpieczeniem: Sprawdź, kto jest odpowiedzialny za konserwację i ubezpieczenie sprzętu.
 • Klauzule dotyczące zwrotu urządzenia: Zrozumienie warunków zwrotu urządzenia po zakończeniu umowy leasingowej, aby uniknąć dodatkowych kosztów.

Rozważanie elastyczności umowy: opcje przedłużenia, wymiany lub zakupu

Elastyczność umowy leasingowej może być kluczowa w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym. Warto rozważyć:

 • Opcje przedłużenia: Możliwość przedłużenia umowy leasingowej może być korzystna, jeśli sprzęt nadal spełnia wymagania firmy.
 • Możliwość wymiany urządzeń: Szczególnie ważne w branżach, gdzie technologia szybko się zmienia.
 • Opcje wykupu: Możliwość zakupu sprzętu po zakończeniu umowy leasingowej za ustaloną kwotę.

Negocjacje warunków: ceny, okresu leasingu, opcji wykupu

Negocjacje są kluczowym elementem procesu leasingowego. Można negocjować:

 • Cenę miesięcznych rat: Warto próbować uzyskać jak najkorzystniejsze stawki.
 • Długość umowy leasingowej: Krótsze umowy mogą być bardziej elastyczne, ale mogą też wiązać się z wyższymi ratami.
 • Warunki wykupu: Jeśli planujesz wykupić sprzęt, upewnij się, że warunki wykupu są jasno określone i korzystne.

Współpraca z renomowanymi dostawcami leasingu: jak wybierać firmy leasingowe

Wybór wiarygodnego i doświadczonego dostawcy leasingu ma kluczowe znaczenie. Podczas wyboru firmy leasingowej należy zwrócić uwagę na:

 • Reputację i doświadczenie: Wybieraj firmy z dobrą reputacją i doświadczeniem w branży.
 • Przejrzystość oferty: Dostawcy powinni oferować klarowne i zrozumiałe umowy bez ukrytych kosztów.
 • Dostępność wsparcia klienta: Dostawca powinien oferować łatwy dostęp do wsparcia i porad w razie potrzeby.

Przyjmując te środki ostrożności, przedsiębiorstwa mogą znacznie zredukować ryzyko związane z leasingiem i wykorzystać go jako efektywne narzędzie do rozwijania swojej działalności.

Przypadki z życia wzięte

Analiza kilku przykładów firm, które skutecznie uniknęły pułapek w leasingu

 1. Firma A – Producent Technologii Informatycznych
  • Sytuacja: Firma A potrzebowała nowoczesnego sprzętu informatycznego, ale chciała uniknąć dużych wydatków kapitałowych.
  • Rozwiązanie: Zdecydowała się na krótkoterminowy leasing operacyjny, który umożliwiał regularne aktualizacje sprzętu.
  • Wynik: Firma utrzymała konkurencyjność dzięki dostępowi do najnowszych technologii bez obciążania swojego budżetu.
 2. Firma B – Transport i Logistyka
  • Sytuacja: Firma B chciała zwiększyć swoją flotę pojazdów, ale obawiała się długoterminowych zobowiązań.
  • Rozwiązanie: Wybrała leasing finansowy z opcją wykupu i negocjowała elastyczne warunki, które umożliwiały dostosowanie floty do zmieniających się potrzeb.
  • Wynik: Firma B zyskała większą elastyczność operacyjną i możliwość dostosowania floty bez znacznego obciążenia finansowego.
 3. Firma C – Produkcja Maszyn
  • Sytuacja: Firma C potrzebowała specjalistycznych maszyn, ale ryzyko technologiczne było wysokie.
  • Rozwiązanie: Postanowiła na leasing operacyjny z regularnymi przeglądami i możliwością szybkiej wymiany na nowsze modele.
  • Wynik: Firma zminimalizowała ryzyko przestarzałej technologii, zachowując jednocześnie wysoką efektywność produkcji.

Wnioski z tych przypadków: co można nauczyć się na podstawie doświadczeń innych

 • Elastyczność jest kluczowa: Wybór odpowiedniego rodzaju leasingu, dostosowanego do potrzeb i możliwości firmy, może być decydujący dla sukcesu.
 • Negocjacje są ważne: Aktywne negocjowanie warunków umowy może przynieść znaczne korzyści finansowe i operacyjne.
 • Zrozumienie umowy: Dokładne zrozumienie wszystkich aspektów umowy leasingowej pozwala unikać nieoczekiwanych kosztów i problemów.
 • Dostosowanie do zmieniających się warunków: Umowy leasingowe powinny być na tyle elastyczne, aby można je było dostosować do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb firmy.

Te przykłady pokazują, jak odpowiednie podejście do leasingu, w tym dokładna analiza, negocjacje i elastyczność, może przynieść firmom znaczące korzyści, jednocześnie minimalizując ryzyko.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Jakie są najczęstsze ukryte koszty w leasingu?

Ukryte koszty w leasingu mogą obejmować opłaty za dostawę i instalację sprzętu, opłaty serwisowe, kary za przedwczesne zakończenie umowy, a także koszty związane z ubezpieczeniem i konserwacją urządzeń. Warto również sprawdzić, czy istnieją opłaty za przekroczenie ustalonych limitów użytkowania, takie jak przebieg w przypadku pojazdów.

Czy leasing zawsze jest korzystniejszy niż zakup?

Nie zawsze. Decyzja między leasingiem a zakupem zależy od wielu czynników, w tym od płynności finansowej firmy, potrzeb technologicznych, strategii podatkowej oraz planów dotyczących użytkowania sprzętu. Leasing może być korzystniejszy dla firm poszukujących elastyczności i minimalizujących wydatki kapitałowe, natomiast zakup może być lepszy dla firm, które preferują pełną kontrolę i długoterminowe posiadanie aktywów.

Jak negocjować lepsze warunki umowy leasingowej?

Aby negocjować lepsze warunki, ważne jest zrozumienie swoich potrzeb biznesowych i rynkowych. Możesz negocjować niższe miesięczne raty, elastyczne warunki dotyczące długości umowy, opcje wymiany urządzeń oraz warunki wykupu. Przygotowanie porównań ofert od różnych dostawców leasingu również może dać mocniejszą pozycję negocjacyjną.

Co robić, gdy technologia się zmienia, a jesteśmy związani długoterminową umową leasingową?

W takiej sytuacji warto rozważyć renegocjację umowy leasingowej. Niektóre firmy leasingowe mogą oferować opcje modernizacji lub wymiany sprzętu na nowsze modele. Jeśli to możliwe, warto również rozważyć przekształcenie leasingu finansowego w operacyjny, co może zapewnić większą elastyczność w zakresie aktualizacji technologicznych. W każdym przypadku ważne jest dokładne przeanalizowanie warunków umowy i skonsultowanie się z doradcą finansowym.

Adaptacja do zmieniającego się świata: leasing maszyn rolniczych jako klucz do innowacji

W obliczu dynamicznych zmian w globalnej gospodarce, rolnictwo, jak każda branża, stoi przed wyzwaniem dostosowania się do nowych realiów. Jednym z kluczy do przetrwania i prosperowania w tym zmiennym środowisku jest innowacja, a leasing maszyn rolniczych odgrywa w tym procesie kluczową rolę.

Charakterystyka finansowania przez leasing

Leasing, czyli długoterminowy wynajem maszyn rolniczych z opcją ich wykupu, pozwala producentom rolnym na korzystanie z najnowszych technologii bez konieczności ponoszenia dużych jednorazowych kosztów zakupu. W świecie, gdzie postęp technologiczny zachodzi w zawrotnym tempie, możliwość korzystania z najnowszych rozwiązań bez konieczności ich posiadania staje się nieocenioną przewagą.

Nowe maszyny niskim kosztem inicjalnym

Przede wszystkim, leasing daje rolnikom dostęp do technologii, które mogłyby być dla nich niedostępne z powodu wysokich kosztów zakupu. Nowoczesne maszyny rolnicze są wyposażone w zaawansowane systemy sterowania, automatyzacji oraz monitorowania. Dzięki nim produkcja rolna staje się bardziej efektywna, mniej pracochłonna i bardziej przyjazna dla środowiska.

Kolejnym atutem leasingu jest elastyczność. W przypadku nieprzewidzianych wydarzeń, takich jak klęski żywiołowe czy kryzysy gospodarcze, rolnik może zdecydować się na przedłużenie umowy leasingowej lub jej renegocjację. Daje to producentom rolnym poczucie bezpieczeństwa i pozwala im lepiej planować swoją działalność w długim okresie.

Nowe czasy finansowania i ekologia

Adaptacja do zmieniającego się świata polega również na elastycznym podejściu do finansów. Tradycyjny zakup maszyn wymaga dużej inwestycji kapitałowej, która może obciążać budżet przedsiębiorstwa na wiele lat. Leasing, oferując płatności rozłożone w czasie, pozwala na lepsze zarządzanie przepływami pieniężnymi i dostosowywanie się do bieżących potrzeb rynkowych.

Wreszcie, warto zwrócić uwagę na ekologiczne korzyści płynące z leasingu maszyn rolniczych. Korzystanie z najnowszych technologii często oznacza mniejsze zużycie paliwa, mniejszą emisję szkodliwych substancji oraz bardziej zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. W dobie narastających wyzwań związanych ze zmianami klimatu i koniecznością ochrony środowiska, taki model działalności jest nie tylko korzystny dla producentów, ale także dla całego społeczeństwa.

Czy zatem warto?

W obliczu rosnących wyzwań w globalnej gospodarce, rolnictwo musi być elastyczne i otwarte na innowacje. Leasing maszyn rolniczych prezentuje się jako idealne rozwiązanie, umożliwiając producentom korzystanie z nowoczesnych technologii bez obciążenia dużymi kosztami. Daje to rolnikom finansową elastyczność, zwiększa efektywność produkcji i przyczynia się do ochrony środowiska. Takie podejście, które pozwala na adaptację i jednocześnie dba o ekologię, jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego rolnictwa i społeczeństwa. W erze szybkich zmian technologicznych i ekologicznych wyzwań, leasing maszyn rolniczych staje się nie tylko praktyczny, ale także niezbędny.

Leasing niskich rat i przedterminowy zwrot przedmiotu leasingu

Charakterystyka leasingu niskich rat

Leasing niskich rat to oferta finansowania samochodu dla firm, która charakteryzuje się:

 • niską miesięczną ratą – rata leasingowa jest niższa niż w leasingu standardowym, ponieważ nie obejmuje całej wartości samochodu, ale tylko jego spodziewanej utraty wartości w okresie leasingu. Rata leasingowa może być też obniżona dzięki wpłacie własnej, która wynosi od 0% do 40% wartości samochodu
 • elastycznym okresem umowy na leasing samochodowy – umowa leasingowa może być zawarta na okres od 24 do 48 miesięcy, w zależności od potrzeb i preferencji firmy klienta
 • trzema opcjami zakończenia umowy – po zakończeniu umowy leasingowej firma klienta może wybrać jedną z trzech opcji: wymianę samochodu na nowy model, zwrot samochodu do firmy leasingowej lub wykup samochodu za ustaloną kwotę
 • dodatkowymi usługami – rata leasingowa może zawierać nie tylko finansowanie samochodu, ale też inne usługi, takie jak ubezpieczenie komunikacyjne i assistance, serwis i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, opłaty drogowe i rejestracyjne czy opony zimowe

Leasing niskich rat to rozwiązanie dla firm, które chcą cieszyć się komfortem i bezpieczeństwem użytkowania nowego samochodu bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów i zobowiązań.

Czy można zwrócić samochód przed końcem umowy leasingowej?

Zwrot samochodu przed końcem umowy leasingowej jest możliwy, ale zwykle wiąże się z dodatkowymi kosztami i formalnościami. Oto niektóre z opcji, które firma klienta może rozważyć w takiej sytuacji:

przerwanie leasingu – jest to rozwiązanie umowy leasingowej przed upływem jej okresu. Firma klienta musi wtedy zwrócić samochód do firmy leasingowej i zapłacić wszystkie niezapłacone raty oraz karę umowną za wcześniejsze zakończenie umowy. Kwota kary zależy od indywidualnych warunków umowy i może być bardzo wysoka. Firma klienta może też stracić wpłaconą wcześniej opłatę wstępną lub kaucję
cesja leasingu – jest to przeniesienie praw i obowiązków z umowy leasingowej na innego podmiot. Firma klienta musi znaleźć osobę lub firmę, która będzie chciała przejąć leasing samochodu na dotychczasowych warunkach. Firma klienta musi też uzyskać zgodę firmy leasingowej na cesję i zapłacić ewentualną opłatę manipulacyjną. Cesja leasingu pozwala firmie klienta uniknąć kary za przerwanie leasingu, ale wymaga znalezienia nowego leasingobiorcy
przedterminowy wykup – jest to zakup samochodu od firmy leasingowej przed upływem umowy leasingowej. Firma klienta musi wtedy zapłacić kwotę wykupu, która jest ustalona w umowie lub obliczana według określonej formuły. Kwota wykupu może być niższa niż suma pozostałych rat, ale może też być wyższa niż wartość rynkowa samochodu. Przedterminowy wykup pozwala firmie klienta stać się właścicielem samochodu i sprzedać go lub wymienić na inny

Pojazd w leasing do przedsiębiorstwa

Pierwsza umowa leasingowa

To zdecydowanie najpopularniejsze środki trwałe, na jakie bierze się leasing samochodu. Od prawie początku funkcjonowania leasingowania w kraju są one stale najczęściej wykorzystywanymi sprzętami do leasingowania. Nie może to oczywiście kogokolwiek dziwić, ponieważ pojazd niezbędny będzie we wszystkich w każdej działalności, bez względu od jej charakteru. Bardzo usprawnia podróże do kontrahentów jak również wypełnianie wszelkich innych czynności. Oczywiście, wielkość finansowania aut bywa inna w zależności od tego, czy leasingujemy jedno auto (co zazwyczaj odnosi się do przedsiębiorstw niewielkich), czy też analizujemy wzięcie w leasing całej floty pojazdów (przykładowo znaczące firmy i korporacje zaopatrują w ten sposób własnych przedstawicieli oraz członków zarządu). Nie finansuje się natomiast wyłącznie aut osobowych. Równie często wybierany jest leasing też pośród przedsiębiorstw przewozowych. Niesamowicie często zwłaszcza w ten sposób dodają niektóre pojazdy do własnego taboru pojazdów. To doskonały sposób, ponieważ bez potrzeby znaczącej jednej wpłaty mogą oni w krótkim czasie uzyskać nowoczesne pojazdy oraz zacząć używać je w sposób oferujący przychód.

Inne informacje leasingowe

Oczywiście nie jedynie autami finansowanie żyje. W ubiegłych latach wielką sławę dostały maszyny oraz urządzenia. Do chętnie finansowanych produktów zalicza się te wykorzystywane w przedsiębiorstwach budowlanych, dentystyce, lub także każdorakiego typu towary biurowe. Oczywiście na tych niewielu rzeczach leasingowanie się nie kończy. Pozostałe, niezbyt popularne produkty nie bywają reklamowane, dlatego że najprościej mówiąc to się nie biznesowo nie opłaca. Z takiego też powodu próbując otrzymać jakikolwiek niewymieniony produkt należałoby się skontaktować się z pracownikiem określonej firmy finansowej. Przy obecnej skali leasingowania i zrozumieniu, jakoby przedsiębiorstwa przeganiały się w całkiem to korzystniejszych pakietach, byle tylko uzyskać leasingobiorcę wyraźnie pokazuje, iż nawet bardzo sprofilowany środek trwały wolno bez jakichkolwiek problemów otrzymać w leasingowanie. To kolejna istotna idea. Istotne czytanie ofert finansowania będzie bardzo ważna dla wszystkich klientów w wybraniu najlepiej pasującej. Powinno się mieć na uwadze, iż usługa, która na pierwszy rzut oka może prezentować się bardzo korzystna, po dokładniejszej analizie ma prawo okazać się całkowicie nieatrakcyjna. Jak do wszelkich postanowień biznesowych, tak też do leasingu powinno się przystępować na spokojnie.

Szybko i skutecznie – umowa leasingu

Popularne przedmioty brane w leasing

W dzisiejszych czasach leasing jest tak popularnym wyjściem na pozyskiwanie przedmiotów, iż firmy go oferujące robią co mogą, aby zaoferować jak najkorzystniejsze zasady porozumień oraz jak największą grupę sprzętów, które można leasingować. Naturalnie, nie należy się oczekiwać ujrzenia reklamy leasingu któregoś specjalistycznego, niszowego środka trwałego, gdyż nie posiada to sensu z punktu biznesowego. Dlatego też bardzo często pojawiają się informacje o okazji do otrzymania w leasing pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych jak również innych. I prawdą jest, że każdy klient ma duży wybór nie tylko samochodów oraz warunków porozumienia, ale również jej sposobu. Gdy nie jest się skłonnym wykupem, istnieje możliwość, by wybrać finansowanie małej raty, gdzie płaci się małe raty przez czas np. 3. lat i po tym czasie przekazuje się samochód firmie leasingowej oraz zawiera porozumienie na inny sprzęt. Odwrotnie funkcjonuje leasingowanie dużej raty, w którym wykup będzie malutki i oferta ta wybrana jest dla klientów, którzy po zakończeniu porozumienia leasingowego będą chcieli zostać właścicielami środka trwałego oraz użytkować go później w swojej działalności lub też odsprzedać na rynku wtórnym.

Dodatkowe informacje

Oprócz pojazdów szalenie chętnie wybierane są również maszyny jak i urządzenia, które w ubiegłych latach biorąc pod uwagę wpływów do portfela leasingowego praktycznie doścignęły auta osobowe. Do najbardziej rozchwytywanych produktów zalicza się budowlane maszyny a także urządzenia, maszyny specjalistyczne pomagające umeblować gabinet dentystyczny jak również sprzęty poligraficzne. Szczególnie ta ostatnia branża szalenie upodobała sobie leasing. Rzadziej wybierane jest leasing nieruchomości. Trzeba także powiedzieć, że klient będzie miał do ustalenia leasing operacyjny lub finansowy. Trochę posiadają cech łączących, lecz równie dużo oddzielających. Rozpocznijmy od faktu, że do kosztów prowadzenia firmy zawiera się w operacyjnym wpłatę wstępną, kapitałową oraz odsetkową porcję rat finansowych. W leasingowaniu finansowym dopisuje się odsetki ratalne a także odpisy amortyzacyjne. W 1-szym istnieje wykup, a w czasie porozumienia należy zamortyzować min. 40 % ceny początkowej środka trwałego. W finansowym wykup nie działa, dlatego że w okresie porozumienia spłaca się pełną wartość i bez jakichkolwiek opłat zostaje wyłącznym właścicielem sprzętu.

Jak pozyskać sprzęt do przedsiębiorstwa

Dobre oferty leasingowe

Finansowanie w kraju utrzymuje na naprawdę wysokim lewelu. Na narodowym placyku istnieje bardzo dużo firm leasingowych, rozpoczynając od dużych przedsiębiorstw, poprzez średnie firmy oraz zakańczając na firmach leasingu działających jednie w jednej specjalności biznesowej. Należy na pewno stwierdzić, że szybki leasing nakręca polską gospodarkę jak również pozwala krajowym przedsiębiorcom otrzymywać najwyższej jakości, nowoczesne sprzęty, za sprawą czego potrafią zapewniać znaczący standard usług a także rywalizować nie tylko na rodzimym podwórku lecz również zagranicą. Oczywiście leasing będzie finansowaniem, a więc funkcjonuje na zasadach quid pro quo. Kiedy dany klient zdecyduje się na znalezienie właśnie w taki sposób środków trwałych to jest zmuszony do dopełniania określonych nakazów oraz ograniczeń postanowionych w tym porozumieniu, a co najistotniejsze będzie musiał w wskazanych terminach uiszczać wszelkie zapłaty finansowe, a więc co najistotniejsze – raty. W zależności od sytuacji, jakie finansowanie pozyska przedsiębiorca, będzie tam istniał wykup albo też jego nie będzie, o czym informacje w kolejnej części artykułu.

Różnice w leasingu

Każdy klient posiadająca działalność gospodarczą posiada wybór albo leasing operacyjny, lub też finansowy. Różnią się dość istotnie biorąc pod uwagę popularność, ponieważ ten pierwszy zawiera się w blisko siedemdziesięciu procentach przypadków zawarcia umowy leasingowej. Zacznijmy więc od tej formy. W okresie trwania porozumienia finansowego przedsiębiorca musi pokryć minimum czterdzieści procent wartości inicjalnej. Niespłacona reszta ustala się za kwotę wykupu, jeśli klient leasingowy będzie miał zamiar zostać właścicielem dotychczas finansowanego środka trwałego po skończeniu porozumienia. W koszty dopisuje się opłaty ratalne leasingu jak również opłatę inicjalną. Popularne będą w takiej sytuacji leasingi minimalnej raty (minimalne opłaty ratalne, bardzo wysoki wykup), a zatem umowa dla przedsiębiorców, którzy nie są zainteresowani wykupem środków trwałych po zakończeniu porozumienia leasingowego, lub też znacząca rata, niewielki wykup, a więc wyjście perfekcyjne dla ludzi którzy pragną po ukończonej umowie ciągle wykorzystywać finansowany sprzęt. W leasingu finansowym nie istnieje wykup, w trakcie umowy spłaca się całą kwotę oraz bez dodatkowych kosztów pozostaje jedynym właścicielem. W koszty prowadzenia przedsiębiorstwa wpisuje się część odsetkową rat oraz odpisy amortyzacyjne.

Leasing i obsługa późniejsza

Korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców

W ostatnich latach widzimy nieprzerwany rozrost rozpoznawalności rozwiązań finansowych dla osób z własnymi działalnościami. Finansowanie bez ustanku w kolejnych latach bije nowe rekordy przychodów do kas firm leasingowych. Jest to mocno korzystne opcje dla przedsiębiorców, którzy muszą prędko uzyskać nowe sprzęty do swojego przedsiębiorstwa. Co więc można finansować? Na start, samochody osobowe do 3,5 t. To bez dwóch zdań najchętniej wybierane środki trwałe finansowane na mocy umowy o leasing warszawa. Warto dodać, że po piętach depcze im leasing maszyn oraz urządzeń. W 2016 roku omal zrównał się biorąc pod uwagę przychody z pojazdami. Finansować można także każde pozostałe maszyny transportowe, nieruchomości jak i sporo innych sprzętów. Łatwo widać, wybór jest spory i to z pewnością skłania przedsiębiorców do pozyskiwania sprzętu właśnie w taki sposób. Oczywistą zaletą jest fakt, iż cały proces można zamknąć się w parę dni, co będzie olbrzymią zaletą która także daje okazję klientowi leasingowemu niesamowicie szybko dołączyć nowe przedmioty do przedsiębiorstwa. A jasnym jest, nowy sprzęt ułatwia wykonywanie pracy, wzrasta efektywność oraz jakość, co przekłada się na przychody.

Lepsze oferty i bitwa na rynku

Na starcie, mimo iż funkcjonuje leasing konsumencki przeznaczony dla osób nie mających własnych firm, to nie nie jest chętnie wybierany a także mało spółek leasingowych ma go w promowanych ofertach. Dlatego również omówimy finansowanie dla działalności gospodarczych. Kroki będą proste natomiast papirologia ograniczona do niezbędnego minimum. Tak będzie w sytuacji znacznej większości firm. Z jakiego powodu? To dość logiczne. Finansowanie jest szalenie popularny i jest branżą niesamowicie korzystną finansowo. Firmy leasingowe prześcigają się zatem w co raz lepszych ofertach oraz w maks. dopuszczalnym ułatwieniu kompletnego procesu udzielania leasingu. To jednak nie koniec. Powinno się również postarać się o to, żeby wybrany przedsiębiorca wybrał ponownie w przyszłości z następną umową finansowania. Stąd też mnóstwo firm nieustannie powiększa ofertę posprzedażową umożliwiając pozostałe pakiety zdecydowanie bardziej poprawiające proces finansowania jak i systemy, pozwalające na szybkie rozwiązanie ewentualnych problemów. Korzystnym jest więc zainteresować się leasingiem w przypadku gdy prowadzi się swoją firmę a także szuka możliwości pozyskania do niej sprzętu.

Finansowanie leasingowe dla firm

Najpopularniejsze rzeczy w leasing

Praktycznie od samego początku powstania finansowania leasingowego prym pod względem popularności leasingowania środków trwałych wiodą samochody osobowe do 3,5 tony. Z pewnością dość łatwo jest dojść samodzielnie, dlaczego tak się dzieje, jednak mimo wszystko wyjaśnijmy. Auto potrzebne jest każdemu przedsiębiorcy. Nie wszystko da się załatwić telefonicznie, a szczególnie zawieranie nowych umów, dlatego niezbędne jest ono chociażby po to, aby móc dojechać do klienta i przedstawić mu swoją ofertę lub podpisać umowę. Leasing na samochody może wziąć każdy, począwszy od osoby, która dopiero co rozpoczęła swoją działalność gospodarcza przez firmy największe, które finansują całe floty pojazdów dla swoich przedstawicieli i pozostałych pracowników. Trend jednak trochę ulega zmianie, ponieważ w roku 2016, przychody z leasingowania samochodów niemalże zrównały się z przychodami leasingu maszyn i urządzeń. To powinno cieszyć, gdyż jasno wskazuje, że przedsiębiorcy chcą inwestować w gospodarkę, rozwijać się, co zawsze dobrze wróży.

Czy leasing się opłaca

Finansowanie leasingowe jest zdecydowanie świetnym sposobem na pozyskanie niezbędnych dla danego przedsiębiorstwa przedmiotów. Mimo tego, że formalności ograniczane są do minimum to jednak nie zawsze będzie można leasing warszawaotrzymać takie finansowanie. Firmy leasingowe muszą mieć przede wszystkim pewność, że dany klient będzie w stanie spłacać zobowiązanie finansowe. Dlatego też wymaga się okazania potwierdzeń o niezaleganiu z opłatami składkowymi do urzędów oraz m.in. wykazami obrotów i przychodów za poprzedni rok oraz ostatni miesiąc poprzedzający wpłynięcie zapytania o finansowanie leasingowe. Warto dodać, że warunki nie zawsze będą takie same, gdyż firmy, które na rynku działają od dawna i mają wypracowaną dobrą pozycję, będą mogły otrzymać lepsze warunki, niż przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą od miesiąca. Z leasingiem wiążą się również korzyści wynikające z możliwości wliczenia wielu rzeczy w koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz szansy na odliczenie nawet stu procent podatku VAT. Trzeba jednak bardzo dokładnie zapoznać się z wszelkimi informacjami oraz umowami leasingowymi i Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu.